இன்னும்  Facebook Page உருவாக்கவில்லையா இங்கே சென்று உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்
 Facebook Page உருவாக்குவதில் சந்தேகம் இருந்தால் இங்கே சென்று உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

உருவாக்கியபின் Url-ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று பார்ப்போம்

இந்த படத்தை பார்க்கும் போது புரிந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன்
.
Do you Like this Post...?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!

0 comments:

Post a Comment

இணைப்பு கொடுக்க

Followers

Google+ Followers

FaceBook